معرفی

عضو رسمی انجمن صنايع آبکاری ايران شرکت پارس آب فناوران يک شرکت دانش بنيان بر محوريت استفاده از زيست فناوري در محيط زيست می باشد. شرکت پارس آب فناوران عضور رسمی و فعال انجمن صنايع آبکاری ايران بوده و زمينه هاي اصلي فعاليت آن عبارتند از:
کتاب فناوری های متداول در تصفيه پساب آبکاری پساب صنعتي واحدهاي آبکاري و واحدهاي رنگ پودري حاوي يونهاي فلزات سنگين نظير کروم، روي، نيکل و مس و ماده سمي سيانور مي باشند. تخليه اين نوع پسابها بدون انجام تصفيه به چاههاي جذبي و يا آبهاي سطحي بسيار خطرناک بوده و اثرات جبران ناپذيري بر سلامت انسان و محيط زيست برجا مي گذارد.
در این راستا کتاب فن آوری های متداول در تصفیه پساب آبکاری با هدف آشنایی با انجام صحیح فرایند تصفیه پساب آبکاری جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، حفظ منابع آب های سطحی و زیرزمینی تالیف و منتشر گردیده است.
پارس آب فناوران
طراحی و توسعه توسط: vahedi[a]gmail.com